Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі

"QazIndustry" АҚ Директорлар кеңесі корпоративтік басқару жүйесінің негізгі буыны бола отырып, заңнамада және "QazIndustry" АҚ Жарғысында белгіленген құзыреті шеңберінде қызметке жалпы басшылықты жүзеге асырады, стратегиялық басшылық үшін, сондай-ақ Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға жауап береді. Директорлар кеңесінің қызмет ету және отырыстарын өткізу тәртібі акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен "QAZINDUSTRY" АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережемен реттеледі. "QAZINDUSTRY" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері акционерлердің Жалпы жиналысымен келесі Жылдық жалпы жиналысына дейінгі мерзімге сайланады. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шексіз қайта сайлана алады.
СвернутьРазвернуть

Сапарбеков Олжас Сапарбекұлы

Директорлар кеңесінің төрағасы

Ташенев Бакытбек Хакимович

Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің төрағасы

Бекенов Берік Темірғалиұлы

«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ Басқарма төрағасы

Ізбасханов Қылышбек Сатылғанұлы

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

Жакенов Серикжан Амиржанович

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

Бектұрғанов Ерсұлтан Өтеғұлұлы

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров

Комитет төрағасы:
Жакенов Серикжан Амиржанович - независимый директор Совета директоров Общества
Комитет мүшелері:
Бекенов Берик Темиргалиевич - член Совета директоров, Председатель Правления Общества
Избасханов Кылышбек Сатылганович - независимый директор Совета директоров Общества
Бектурганов Ерсултан Утегулович - независимый директор Совета директоров Общества
Кенжебаева Айгуль Каржаубаевна - эксперт, директор Департамента стратегического планирования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Комитет по кадрам, вознаграждению и социальным вопросам Совета директоров

Комитет төрағасы:
Бектурганов Ерсултан Утегулович - независимый директор Совета директоров Общества
Комитет мүшелері:
Избасханов Кылышбек Сатылганович - независимый директор Совета директоров Общества
Жакенов Серикжан Амиржанович - независимый директор Совета директоров Общества

Комитет по аудиту Совета директоров

Комитет төрағасы:
Избасханов Кылышбек Сатылганович - независимый директор Совета директоров Общества
Комитет мүшелері:
Бектурганов Ерсултан Утегулович - независимый директор Совета директоров Общества
Жакенов Серикжан Амиржанович - независимый директор Совета директоров Общества