Стратегиялық бағыттар

«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ ұзақ мерзімді Даму стратегиясы Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 30 наурыздағы шешімімен (№04 хаттама) бекітілген және 2024 жылға дейінгі дамудың стратегиялық мақсаттары мен негізгі бағыттарын айқындайды.

2024 жылға дейінгі даму стратегиясына сәйкес жоспарланып отырған кезеңге арналған QazIndustry қызметінің негізгі стратегиялық бағыттары келесі болып табылады:
01
Қазақстанның өнеркәсібі мен сабақтас салаларын дамытудың «ақыл-ой орталығы» ретінде сараптамалық-талдау қызметі
02
Өңдеуші өнеркәсіпте мемлекеттік ынталандырудың жүйелі және тікелей шараларын ұсыну
03
Өңдеуші өнеркәсіппен аралас салалар мен экономика салаларының дамуына жәрдемдесу
04
Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарын дамытуды үйлестіру
05
QazIndustry институционалдық дамуы
QazIndustry миссиясы – өңдеу өнеркәсібінің және Қазақстан экономикасының аралас салаларының бәсекеге қабілеттілігінің өсуіне ықпал ету.

QazIndustry – дің 2025 жылға қарай пайымы – Қазақстанның өнеркәсібі мен сабақтас салаларын дамытудың Ұлттық Think Tank («ой орталығы») орталығы, сондай-ақ өңдеуші өнеркәсіп кәсіпорындарына мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсыну бойынша тиімді оператор болу.